Skip to main content

Marksanering innebär att man behandlar förorenad mark så att den återigen kan bli användbar. Vart kommer då vår Miljöspont in i bilden? Miljösponten blir ett viktigt moment i saneringsprocessen. Med vår markspont kapslar man in farligt avfall i deponier så att de blir isolerade och oskadliggjorda.

Miljöspontens isoleringsförmåga i saneringsområden

Ett krav på en tätkärna eller markspont i ett saneringsområde är att den måste vara helt tät och varken släppa ut eller in vatten. Det förorenade vattnet i en deponi kallas lakvatten som bildas av regnvatten. Man måste alltså förhindra att lakvattnet sipprar ut i grundvattnet eller läcker ut till saneringsområdet. Vår tätkärna är tillverkad i HD Polyeten, ett mycket tåligt och bestående material återvunnet från sorterad returplast så kallat fabriksskrot* som klarar riktigt tuffa miljöer. Miljösponten klarar till och med att hålla tätt i submarina miljöer. Förutom detta har vår markspont lång beständighet. Exempelvis stålspont rostar och lämnar ifrån sig metall, träspont ruttnar - även om den är impregnerad - och lämnar ifrån sig kemikalier. Men forskning visar att vår markspont kan stå sig i 200 år framåt utan någon söndervittring! Allt detta gör att Miljösponten i HD Polyeten passar perfekt att användas som konstgjord barriär eller isoleringsvägg vid marksanering. *Fabriksskrot är rester från olika plastfabriker som inte är kontaminerat med föroreningar då det inte har varit ute i omlopp.

Fördelar med AQVIS Miljöspont® vid marksanering:

✓Vår markspont har mycket bra isolerande förmågor ✓Miljösponten är flexibel och enkel att bygga med ✓Sponten består av HD Polyeten som är tåligt med lång beständighet utan att vittra sönder eller lämna något ifrån sig i marken

Montering av markspont vid saneringsområde

Markspontning sker genom att tätkärnan trycks ned med grävmaskin. Sen bygger man på vidare genom att skjuta ner nästa spont i föregående spont. Man kan enkelt byta vinkel och ändra riktning (led). Svårare än så är det inte. I projekt Klippan sattes oftast 3 och 3 åt gången då maskinens tyngd inte räckte för 5 och 5 som de vanligtvis ligger på pall. Se vår film här: https://youtu.be/9-P_B42F1EQ

Sanering av Klippans Läderfabrik

Rent dagvatten avskiljs från förorenad mark med AQVIS Miljöspont®. Svevias arbetsledare Pär Lindsmyr förklarar funktionen med tätkärna i projektet: https://youtu.be/MbUO6iQf8vc

 

Överblick över marksaneringsområdet kring Klippans Läderfabrik

Bild från området vid Klippans Läderfabrik före fabriksrivning och sanering: https://youtu.be/D3Zdr1lmFW0  

"Vi är nu klara med all sanering så när som muddring i ån som ska göras nästa sommar. Vi håller på för fullt med sluttäckningen av deponikullarna och har påbörjat återställningen med gräsytor, planteringar, stigar mm. Projektet har löpt på i stort enligt plan, även om vi liksom de flesta saneringsprojekt stötte på överraskningar i marken i form av mer konstruktioner och större volymer förorenade massor.

Vi är nöjda med Miljöspont, både avseende enkel installation och ett till synes fullgott slutresultat. Vi råkade inte ut för några missöden under installationen av sponten. Redan efter några dagar kunde personal utan tidigare erfarenhet installera sponten snabbt och enkelt."  - Tomas Henrysson, extern projektledare

Saneringsområde - Klippans LäderfabrikMarksanering vid Klippans LäderfabrikMiljöspont används vid marksanering - Klippans Läderfabrik