Skip to main content

Industriområdet vid Gusums bruk sanerades från markföroreningar under våren och sommaren 2014. Nu saneras området närmast Gusumsån samt åns bottensediment. Inför schaktningen installeras Miljöspont i ån, så att ett avsnitt i taget kan tömmas på vatten. Arbetet utförs av Structor och Geoserve AB på uppdrag av Valdemarsviks kommun.

DSC_1515 (2)