Skip to main content

Markspont

AQVIS MILJÖSPONT

Miljövänlig, kostnadseffektiv
och beständig

Aqvist Miljöspont är en prisvinnande och innovativ markspont i HD-polyeten – revolutionerande med sina unika egenskaper, sin design och sina breda användningsområden. Tillverkad i sorterad returplast, ersätter den dyr och resurskrävande stålspont i såväl markmiljö som marina och submarina sammanhang.

 

Mångsidig

HD-polyeten är utvecklat för att tåla vatten och miljöer där erosion, röta och söndervittring förekommer. Det gör att AQVIS Miljöspont bland annat passar utmärkt som tätskärm vid kajreparationer, eller som gränssnitt mellan hav och land vid brygga, kaj och pir.

Lika väl fungerar den som markspont för att förhindra att vatten tränger i i ett saneringsområde, eller som invallningsbank för att låsa in infekterade material i deponier.

 

Flexibel och enkel montering

Tack vare sin konstruktion är AQVIS Miljöspont formbar och enkel att montera utan gjutning eller stagning. Profilerna binds samman med en patenterad ledbar spont som gör att de kan byggas i böljande former och smälta in i miljön.

Eftersom materialet varken rostar eller ruttnar blir grundläggningen smidig och rationell.

 

Miljövänlig

Aqvist Miljöspont är tillverkad i sorterad returplast och är återvinningsbar. Växter trivs med att växa på materialet och klädd i grönska blir sponten helt integrerad i den naturliga miljön.

Materialet släpper inte heller ifrån sig kemikalier eller partiklar – åtminstone inte under de första 200 åren enligt forskningen!

Sparar tid och pengar

Med sin höga beständighet, underhållsfrihet och enkla montering är Aqvis Miljöspont ett mycket kostnadseffektivt alternativ till dyr och resurskrävande stålspont.

Prisad och innovativ

1999 belönades AQVIS Miljöspont med 1:a pris i industridesigntävlingen PLASTEN TUR OCH RETUR arrangerad av plastforskningsrådet och plastkretsen.

Hur kan vi hjälpa er?

Kontakta oss för mer information

Om Aqvis

AQVIS Miljsöpont har utvecklat flera olika grund- och monteringsmetoder anpassade till olika förutsättningar med bra referensobjekt. 1999 belönades AQVIS Miljsöpont med 1:a pris i industridesigntävlingen PLASTEN TUR OCH RETUR arrangerad av plastforskningsrådet och plastkretsen.

Kontakt

BEGÄR OFFERT

Kontakt

BEGÄR OFFERT