Skip to main content

Om oss

AQVIS Miljö

Om oss

AQVIS är ett innovativt företag med huvudkontor och produktion i Eskilstuna. Sedan 2008 erbjuder vi produkter och lösningar för infrastruktur. Bland annat bullerskydd, dagvattenhantering, markspontning och hantering av infekterade material.

Vi är stolta leverantörer till bland andra Trafikverket, Skanska, NCC, Peab, Göta kanal och ett stort antal andra entreprenad-företag, kommuner och regioner.

Vår huvudprodukt är vår patenterade och unika AQVIS Miljöspont som med sina revolutionerande och unika egenskaper kan användas såväl till bullerskydd, som i markmiljöer och marina och submarina miljöer.

 

AQVIS Miljöspont

För markarbeten med hög krav på beständighet och vattentålighet

 

Läs mer

 

AQVIS Bullerskärmar

För såväl permanenta som tillfälliga installationer

 

Läs mer

Hur kan vi hjälpa er?

Kontakta oss för mer information

Om Aqvis

AQVIS Miljsöpont har utvecklat flera olika grund- och monteringsmetoder anpassade till olika förutsättningar med bra referensobjekt. 1999 belönades AQVIS Miljsöpont med 1:a pris i industridesigntävlingen PLASTEN TUR OCH RETUR arrangerad av plastforskningsrådet och plastkretsen.

Kontakt

BEGÄR OFFERT

Kontakt

BEGÄR OFFERT