Tätkärna/markspont

Klicka här för att läsa om genomförda projekt.
Här finns informativa filmer.

AQVIS Miljöspont  kan användas som  invallningsbank eller hindra inträngande vatten i saneringsområden. Som tätkärna i en invallningsbank möjliggör plastsponten omedelbar start av invallningspumpar efter tidigare sprickor och läckage. Sponten erbjuder även möjlighet att låsa in infekterade material under sanering eller hindra läckage från tidigare deponier.
Bilderna nedan visar hur montering av plastsponten som tätkärna/markspont går till. Håll pilen över bilden för att få information om varje bild och tryck på bilden för att förstora.

MARKSPONT entreprenadbilder 002.jpgMARKSPONT entreprenadbilder 001.jpgMARKSPONT entreprenadbilder 003.jpgMARKSPONT entreprenadbilder 009.jpgMARKSPONT entreprenadbilder 010.jpgSDC10093.JPGSDC10094.JPGSDC10095.JPGMARKSPONT KANFÖRSTÄRKNING KINDA MARK1.jpgMARKSPONT entreprenadbilder 008.jpgMARKSPONT entreprenadbilder 006.jpgFoto0036.jpgFoto0035.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilderna nedan visar hur AQVIS Miljöspont fungerar som erosionsskydd vid Mölndalsån(montering LJ Mark). Håll pilen över bilden för att få information om varje bild och tryck på bilden för att förstora.

CIMG1184.JPGCIMG1185.JPGCIMG1186.JPGCIMG1187.JPGCIMG1188.JPGCIMG1189.JPGCIMG1190.JPGCIMG1192.JPGCIMG1194.JPGCIMG1195.JPGCIMG1196.JPGCIMG1197.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogmassa kan monteras i spontskarvarna från start.
Här ges ett exempel på fogmassa som AQVIS Miljö har erfarenhet av och kan leverera med.

 


Filmer och bildspel på YouTube:

Plastspont som markspont och tätkärna

Tätkärna Gärstad Linköping, dag två när det börjar flyta på

Markspont/tätkärna, Gärstadverken Tekniska Verken Linköping

Markspont/tätkärna, montage LJ Mark

Fiskartorpet


Mer information om genomförda projekt:

Erosionsskydd vid Motala golfbana

Tätkärna vid Örsjödammen

Tätkärna vid sanering av Gusumsåns botten

Höjd vattennivå i Buttekvern naturreservat

Laxtrappan i Strömparken, Norrköping

Projekt Fiskartorpet

Skyddad smedja i Sätila

Strandskoning i Nacka

Tätad lakvattendamm, Tekniska Verken

FlexiClean dagvattenfilter vid Volvo Eskilstuna

Erosionsskydd och överfall i Mölndalsån

Kållereds nya kyrkogård

Markspont och processdamm, Sakab

Förstärkt strandkant, Sigtuna

Överfall/dämma, bäck och fiskeränna, Sveriges Sportfiskeförbund

AQVIS Miljöspont   Bullerskydd   Bullerskärm   Kaj & Pir   Badstrand   Dammar   Mobila Process- och Gödseldammar   Mobila Process- och Gödseldammar   Dagvattendammar   Biologiska Dammar   Dammar i Vägmiljö   Markspont   Tätkärna - mark
Visit Us On Google PlusVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube