Skip to main content

AQVIS Miljö erbjuder mobila Processdammar och Gödseldammar lämpliga för allehanda vätskor för kort eller längre tid. Lämplig för sanerings- och reningsprocesser, trafikolyckor och betningsprocesser bland annat.

Kompletta montagesatser med erfoderlig mängd AQVIS Miljöspont, tålig HDPE dammduk formsvetsad till respektive dammstorlek erfoderliga spännband och rostfria spännare. Kunden rekommenderas att iordningställa en plan yta utan några vassa stenar eller föremål om detta sker med tillfört material bör en snäll fraktion väljas till topplagret, alternativt och som extra försiktighet kan man med fördel komplettera med skyddande presenning eller fiberduk under dammduken även det kan erhållas från oss.

Önskas montage på plats kan vi bistå med det efterfråga pris till respektive projekt. Andra storlekar och andra proportioner kan levereras på beställning EX. Högre modeller för mer permanenta placeringar.