Skip to main content

Eltel Networks har valt att dämpa buller från en av Vattenfalls transformatorstationer med AQVIS Miljös bullerskydd av plastspont. Bullerskyddet är specialdesignat för att effektivt dämpa buller med låga frekvenser, de mest framträdande frekvenserna vid transformatoranläggningar. PalaPala utförde montaget. 

Eltel Networks driftar transformatorstationen på uppdrag av Vattenfall AB. Läs mer om AQVIS Miljös bullerskydd - utformning, mätdata och tidigare projekt.