Skip to main content

Mångsidig tätskärm

AQVIS Miljöspont erbjuder många användningsområden, nedan följer några utav dessa;

  • Bullerskydd med ljudabsorbenter. Våra bullerplank erbjuder skydd för omgivningen från buller och damm exempelvis vid byggarbetsplatser, samt fungerar som effektiva bullerdämpare vid järnväg och motorvägar. Våra bullerskydd består av plank i miljövänligt HD Polyeten som diskret smälter in i den omgivande miljön.
  • Kajreparationer - Vår tätkärna även kallad markspont fungerar utmärkt som gränssnitt mellan vatten och land eller mellan vatten och vatten och blir en stabil vägg i kajen eller bryggan. Marksponten är vattentålig och har en lång livstid vilket skyddar kajen från erosionsskador eller vattenskador.
  • Markspont (tätkärna) för att förhindra att vatten tränger in i ett saneringsområde
  • Invallningsbank för tätkärna för att låsa in infekterade material i deponier. Med tätkärnan kan man så att säga kapsla in miljöfarligt avfall så att de inte läcker ut. Marksponten har lång beständighet och klarar sig utmärkt i fukt och vatten.
  • Markgjutning - Vår markspont kan även användas som kvarsittande form vid markgjutning eller som ytterform till olika byggnadsprojekt.

Efektivt bullerplank

AQVIS Miljöspont erbjuder ett bullerskydd - en teknologi med stor betydelse för många applikationer där traditionella bullerskydd inte kan åstadkomma de resultat som vi nu kan presentera till ett mycket konkurrenskraftigt pris jämfört med tidigare kända absorbenter. Axplock av hur AQVIS Miljöspont har använts:

  • Tätspontning av invallningsdamm
  • Förstärkning av kanalkant
  • Böljande bullerskydd med absorbent
  • Brygga, kaj och pir i gränsnittet mellan hav och land
  • Grävskydd för vilda djur