Skip to main content

AQVIS Miljöspont, plastspont

AQVIS Miljsöpont skiljer sig från övriga tätskärmar som finns på marknaden på flera sätt: AQVIS Miljöspont erbjuder många användningsområden, nedan följer några utav dessa:

  • Bullerskydd med absorbenter. Våra bullerskärmar skyddar omgivningen då de absorberar både ljud och damm
  • Tätskärm som förstärker kanalkant vid kajreparationer
  • Som gränssnitt mellan hav och land vid brygga, kaj och pir
  • Markspont  för att förhindra att vatten tränger in i ett saneringsområde
  • Invallningsbank för tätkärna samt för att låsa in infekterade material i deponier

Stående ledad spont

AQVIS Miljöspont byggs med stående ledad spont vilket gör att den kan byggas i böljande former och på så sätt smälta in i miljön.

Vattentät & värmetålig markspont

Ett tidigare känt problem med konstruktioner av termoplaster är formförändringar orsakade av solvärme. Detta har vi löst genom att invändigt montera stålprofiler, dessa stålprofiler ger också väggen en hållfasthet mot vindlaster. Invändig förstärkning ger en ”homogen” yta utan läckande skarvar i tätskärmen. En skärm av polyeten klarar av fuktiga miljöer, det innebär att etablering av växtlighet på och vid skärmen inte är något hinder. Om en tätskärm eller bullerskärm av trä önskas så kan en träpanel enkelt monteras på en eller båda sidor, då fungerar AQVIS Miljöspont som en stomme.

Patenterat byggmaterial med unik teknologi

AQVIS Miljöspont  är ett patenterat byggmaterial tillverkat i återvunnen HD Polyeten med god beständighet som inte påverkas av omgivande fuktiga markförhållanden, och som erbjuder bra ljudisolering med akustiska resonatorer. AQVIS Miljöspont erbjuder en teknologi med stor betydelse för många applikationer där traditionella bullerskydd inte kan åstadkomma de resultat som nu kan presentera till ett mycket konkurrenskraftigt pris jämfört med tidigare kända absorbenter.

Enkel montering av markspont

AQVIS Miljöspont har utvecklat flera olika grund och monteringsmetoder anpassade till olika förutsättningar med bra referensobjekt.

Fördelar med AQVIS Miljöspont

Snabbt montage Grundläggningen är rationell, eftersom materialet HD- polyeten varken rostar eller ruttnar. Det krävs varken gjutning eller stagning. Detta ger ett snabbt montage vilket är viktigt för att inte störa tågtrafik om arbete sker på banvall. Ljudisolering Den vägda ljudisoleringen enligt ISO 140-3 och ISO 717-1 är Rw = 33 dB. Detta är högt för en bullerskärm och räcker mycket väl för de allra flesta bullerskärmstillämpningar. En traditionell spont kan krympa isär, det händer inte med AQVIS Miljösponts kulformade spont.

Miljö AQVIS Miljöspont är tillverkad av återvunnen HD polyeten, som kan färgsättas med pigment i tillverkningsprocessen. AQVIS Miljsöpont kan återvinnas.

Klotter Polyeten har en yta som inte färg fäster på, det är enkelt att avlägsna klotterförsök på exempelvis en bullerskärm.

Ekonomi Den rationella byggtekniken och anpassningsmöjligheten tillsammans med ett underhållsfritt material ger en helhetslösning som ekonomiskt blir mycket fördelaktig.

1999 belönades AQVIS Miljöspont med 1:a pris i industridesigntävlingen PLASTEN TUR OCH RETUR arrangerad av plastforskningsrådet och plastkretsen.