Skip to main content

AQVIS Miljö AB:s plastspont i återvunnen HD polyeten kan användas som tätkärna/markspont, som kvarsittande form eller som bullerskydd. Bilden ger en idé om hur den ledade sponten kan monteras i böljande former, i mark och vatten eller ovan mark.

För en presentation av produkten och av AQVIS Miljö AB, klicka på länken:

PowerPointPresentation