Skip to main content

Markspont i HD Potyeten

AQVIS Miljöspont

AQVIS Miljöspont är en markspont eller tätkärna tillverkad av HD polyeten som används i konstruktioner där man annars använder sig av stålspont, och där kraven på lång beständighet, formbarhet och enkel montering sammanfaller. Materialets beskaffenhet lämpar sig mycket väl i markmiljö, men också i marina och submarina miljöer där erosion, röta och söndervittring är vanligt förekommande då marksponten i HD Polyeten tål vatten.

Tätkärna som byggprofil är utrustad med en patenterad ledbar spont som binder samman profilerna. Sponten är ledbar från 0 till 18 grader.

AQVIS Miljöspont tillverkas av sorterad returplast, HD polyeten, som kan återvinnas.

AQVIS Miljöspont...

  • levereras i anpassade längder
  • sammanfogas via den patenterade leden.
  • kan byta radie genom ”ändvändning” av sponten
     

Former av AQVIS Miljöspont