Skip to main content

AQVIS Miljöspont: det miljövänliga barrriärbullerskyddet i återvunnet HD-polyeten med akustiska resonatorer. Med sin ledbara profil erbjuder AQVIS Miljöspont: Effektiv bullerskärmning

  • Hög ljudisolering – 33 dB / klass B3
  • Hög ljudabsorption – 19-21 dB / klass A4 (avstämd målfrekvenser)
  • Tät bullerskärmfunktion under mycket lång tid då materialet inte torkar, spricker eller kräver speciallösning mot mark

Minimalt underhåll

  • Består av återvunnen HD-polyeten med UV-skydd
  • Underhållsfritt och beständigt material
  • Fukt och vatten skadar inte materialet,vilket innebär lång livsläng

Minimal klottersanering

  • Färg fäster ej på HD-polyeten, därmed enkelt att rengöra och mindre klottersanering

AQVIS Miljöspont bullerskydd  levereras i två varianter:

Variant 1: Helmholtz Kombinerar 3 akustiska funktioner i 1: - skärmande - ljudisolerande - absorberande Helmholtzresonatorer ser till att absorptionen är som högst i de störande frekvenserna, absorberar ljudenergin och ökar effektiviteten hos skärmen. Reflexer minimeras som annars sprider bullret över bullerskärmen eller till motsatt sida. Dubbelväggskonstruktionen ser till att ljudisoleringen genom skärmen maximeras.

Variant 2: Standard Kombinerar den klassiska bullerskärmen med den mycket höga ljudisoleringen hos en dubbelväggskonstruktion. Se fler projekt i högermenyn eller under Projekt och  läs mer om AQVIS Miljöspont som bullerskydd här>>