Skip to main content

AQVIS Miljö AB erbjuder  en ekologisk damm med rening på biologisk väg, utan tillsatser av kemikalier så som klor. Ett miljövänligt alternativ där vegetationen sköter reningen. Pumpanläggningen cirkulerar vattnet och förflyttar partiklar till växtdelen. I baddammen finns även ett sedimentationssteg.

Byggmaterialet AQVIS Miljöspont lämpar sig väl till byggnation av biologiska dammar då det ofta är önskvärt att bygga en damm med svängda former som naturligt smälter in i miljön. Nedan syns exempel på hur AQVIS Miljöspont kan monteras med en böljande form och en damm som smälter in landskapet kan skapas.