Skip to main content

AQVIS Miljöspont erbjuder en teknologi med stor betydelse för många applikationer där traditionella bullerskydd inte kan åstadkomma de resultat som nu kan presentera till ett mycket konkurrenskraftigt pris jämfört med tidigare kända absorbenter. Nederst på sidan hittar du exempel på genomförda projekt inom bullerskydd.

Snabbt montage

Det krävs varken gjutning eller stagning då en del av bullerskärmen hamnar under marknivån genom att stålprofilerna slås genom hålrummet i AQVIS Miljöspont ner i marken. Modulerna lyfts på plats med kranbil, och sammanfogas med AQVIS Miljöspont. Vid skarvsponten kan vinkeln vid behov ändras mot nästa modul. Detta ger ett snabbt montage vilket är viktigt för att inte störa tågtrafik om arbete sker på banvall.

Beständighet/Underhåll

Buller

Polyeten är ett underhållsfritt material. AQVIS Miljöspont är genomfärgad och kan fås i olika kulörer.

Böljande former

Kurviga skärmar byggs utan färdiga moduler.

Invändig förstärkning

För att klara vindlaster m.m har vissa delar av AQVIS Miljöspont försetts med invändiga stålprofiler. Antalet är beroende av skärmhöjd och vindlast. Invändiga profiler ger en elegant och homogen skärm utan läckande skarvar.

Ljudisolering

Buller

Den vägda ljudisoleringen enligt ISO 140-3 och ISO 717-1 är Rw = 33 dB. Detta är högt för en bullerskärm och räcker mycket väl för de allra flesta bullerskärmstillämpningar. En traditionell spont kan krympa isär, det händer inte med AQVIS Miljösponts kulformade spont.

Miljö

AQVIS Miljsöpont är tillverkad av återvunnen Hd polyeten, som kan färgsättas med pigment i tillverkningsprocessen. AQVIS Miljsöpont kan återvinnas.

Klotter

Buller

Polyeten har en yta som inte färg fäster på, det är enkelt att avlägsna klotterförsök.

Ekonomi

Den rationella byggtekniken och anpassningsmöjligheten tillsammans med ett underhållsfritt material ger en helhetslösning som ekonomiskt blir mycket fördelaktig.

Växtlighet på bullerskärm

Till AQVIS Miljöspont finns en vajerspalje i rostfritt stål. Materialet i AQVIS Miljöspont är mycket lämpligt för att bädda in i grönska.