Skip to main content

Trafikverket har beställt bullerskyddet Noise Trap från Christian Berner i samband med byggnationen av Förbifart Stockholm på Skärholmen.

Bullerskyddet Noise Trap består av AQVIS Miljöspont och du kan läsa mer om dess egenskaper här.

Nedan kan du se hur PalaPala Entreprenad monterar bullerskyddet i svår terräng bakom ett radhusområde. Grundläggningen för bullerplanket grävdes för hand och byggmaterialet bars till platsen.

Miljöspontens relativt låga vikt underlättade i den knepiga miljön. Utöver bilderna finns en film av montaget.

Läs mer om hur Miljöspont kan användas som bullerskydd.