Skip to main content

AQVIS Miljö AB - arbetar nu inte bara med återvunnen HD-polyeten utan har breddat sortimentet till att innehålla träskärmar och absorbenter. Kärnan i verksamheten är fortfarande Miljöspont bullerskydd vilken finns i 2 varianter en standard reflekterande och en med Hz aktiv dämpning (absorbent) Båda är CE märknings protokoll.

AQVIS Miljöspont erbjuder en teknologi med stor betydelse för många applikationer där traditionella bullerskydd inte kan åstadkomma de resultat som nu kan presentera till ett mycket konkurrenskraftigt pris jämfört med tidigare kända ljudabsorbenter. Nederst på sidan ser du exempel på genomförda projekt där plastsponten används som bullerskydd. Du kan klicka på länkarna för mer information om projektet.

Snabbt montage av bullerskydd (bullerstaket)

Det krävs varken gjutning eller stagning då bullerskärmarna sätts på liknande sätt som vägräcken. Plaströr stoppas ner i förprylade hål i marken, avstånden är anpassade till skärmens höjd. I dem sätts fyrkantiga varmförzinkade rör som löper i Miljöspontens hål-celler. Detta gör att det inte blir några skarvar mellan stolpar och fasadmaterialet. Sedan lodas och fixeras stålrören i markrören med 4-8 stenkross. Detta ger ett snabbt montage som samtidigt ger möjlighet till böljande rörelser utan socklar eller trappningar.

Beständighet och underhåll av bullerplank i HD Polyeten

Polyeten är ett underhållsfritt material. AQVIS Miljöspont är genomfärgad och kan fås i olika kulörer. Det behövs alltså inget speciellt underhåll av våra bullerplank.

Bullerskydd i böljande former

Kan med fördel monteras i böljande former och ta upp nivåskillnader både höjd & sidled utan socklar som medför risk för glipor. Tack vare att sponten släpps ner under befintlig mark som ljudlås.

Invändig förstärkning av bullerskydd vid behov

För att klara vindlaster m.m. har vissa delar av AQVIS Miljöspont försetts med invändiga stålprofiler. Antalet är beroende av skärmhöjd och vindlast. Invändiga profiler ger en elegant och homogen skärm utan läckande skarvar. En traditionell spont kan krympa isär, det händer inte med AQVIS kulformade spont.

Ljudisolering

Den vägda ljudisoleringen enligt ISO 140-3 och ISO 717-1 är Rw = 33 dB. Detta är högt för en bullerskärm och räcker mycket väl för de allra flesta bullerskärmstillämpningar. Hz aktiv dämpning har därtill fått mycket goda resultat i fältmätningar i projekt.

Miljö

AQVIS Miljsöpont är tillverkad av återvunnen Hd polyeten, som kan färgsättas med pigment i tillverkningsprocessen. AQVIS Miljsöpont kan återvinnas.

Tillfälliga Bullerskärmar

AQVIS Miljöspont finns anpassad för tillfälliga bullerskärmar. Sponten monteras oftast på barriär med standardinfästningar vilka medför att inga ingrepp i barriären behövs. Höjden anpassas till kraven för bullerskydd. På skärmen kan belysning och vepor monteras. Vid en eventuell påkörning splittras inte skärmen och medför således ingen fara för oskyddade trafikanter i området. Skärmen är CE-godkänd och uppfyller kravet B3 för reflekterande skärm.

Klotter - inget problem för våra bullerskärmar

HD Polyeten har en yta som inte färg fäster på, det är enkelt att avlägsna klotterförsök.

Ekonomi

Den rationella byggtekniken och anpassningsmöjligheten tillsammans med ett underhållsfritt material ger en helhetslösning som ekonomiskt blir mycket fördelaktig.

Växtlighet på bullerskärm

Materialet i AQVIS Miljöspont är mycket lämpligt för att låta växter klättra direkt på skärmen då den är helt okänslig för fukt. Efterhand blir Miljösponten då ointressant för klotter. Läs mer om växtlighet på bullerskärmar.

Valbara färger för bullerplank

Miljösponten finns i flera färger för att du ska kunna välja en nyans som gör att bullerstaketet passar i den aktuella miljön. färger aqvis miljöspont

Filmer och bildspel på YouTube:

Montering av bullerskärm
Evakuering från spår genom med lastmaskin
Demontering av bullerskärm
Håltagning/förprylning för bullerskydd med hydraulhammare

Mer information om genomförda projekt:

Produktblad Barriärbullerskydd
Flerfärgad Bullerskärm i Göteborg 
Mölnlycke Ale´ Bullerdämpas
Bullerskydd i samband med utbyggnad av sjukhuset i Linköping
Bullerskydd för bostäder på Skärholmen
Bullerskydd vid Kärrtorps IP
Bullerskydd vid förskolan Sätra Gård
Bullerskydd vid förskola i Nacka
Bullerskydd vid byggarbetsplats i Stockholm
Bullerdämpning vid transformatorstation i Tyresö
E4 Sundsvall, bullerskydd på Birstaräcke
Bättre ljudmiljö vid rälsen
Aktiv bullerdämpning för transformatorstation
Bullerskydd vid skola
Universitetssjukhuset i Linköping
Ljuddämpning av transformatorstation
Lidköpings kommun
Svågertorp, Malmö
Rondell, Vänersborg
Köpcentrum, Charlottenberg
Waxholms kommun
Flytt av bullerskydd, NCC och PalaPala (fotoalbum)

Miljöspont kan också anpassas för bullerskyddstillämpningar inom industrin och har använts för att bullerskydda en skrottumlare hos Skrotfrag.

Bullermätningar från projekt
Bullermätning Önnestad(Läs mer om själva projektet.)
Bullermätning V Kärrstorp(Läs mer om själva projektet.)

Läs mer om Tekniska data