Skip to main content

Malmö Stad satsade på miljön med AQVIS Miljöspont:

AQVIS Miljö i Trafik på väg sidan 2

Citat från Trafikmagasinet: ”Malmö Stad har ett åtgärdsprogram mot buller för åren 2009-2013. Roland Fridh på gatukontoret berättar att man jobbar konsekvent med bullerdämpande åtgärder. När det gäller bullerplank använder man sig bland annat av eftergivliga bullerskärmar från AQVIS Miljö AB."

Bullerskyddet i Svågertorp i utkanten av Malmö är 337 m långt och 4,2 m högt, varav ca 4 m över markytan och resterande 0,2 m som ”ljudlås” i marken.

Klotter kan lätt tas bort från Miljösponten, men Miljösponten tål också att växter klättrar på den. Växtligheten gör det snart omöjligt att klottra och onödigt att sanera. Nedan syns hur bullerplanket i Svågertorp börjat täckas av grönska.

I samarbete med BCA AB, montage Bopec Väst

Läs mer om Bullerskyddet i Svågertorp här>>