Skip to main content

Nya E4 Sundsvall är det första projekt där AQVIS Miljöspont har monterats som bullerskydd på vägräcke från Birsta. Birstas utvecklingsavdelning har skapat infästningsdetaljer och hittat en konstruktion för första och sista räckesmodulen som möjliggör montaget.

Slutkund i projektet vid E4 var Trafikverket och huvudentreprenör Peab. Miljöponten är frekvensanpassad för bästa möjliga bullerdämpning. Du kan läsa mer om miljöspont som bullerskydd på aqvis.com/bullerskarmar.

Läs om projektet vid Önnestad, där mätningar visar att AQVIS Miljösponts unika design ger dämpning som med marginal uppfyller Naturvårdsverkets riktlinjer.

Direktlänk till mätresultaten.

Birstaverken, E4 Sundsvall

Birstaverken, E4 Sundsvall