Skip to main content

Sätragårdens förskola förses med bullerskydd NoiseTrap® av AQVIS Miljöspont® för att skapa bra lekmiljö för barnen, under byggandet av Förbifart Stockholm monterat av PalaPala i samarbete med Christian Berner för Trafikverket.