Skip to main content

Klicka här för att läsa om genomförda projekt inom dammbyggnation och dagvattenhantering.

Dammar med tätkärna som väggelement

AQVIS Miljöspont är en ledbar byggprofil tillverkad i återvunnen HD polyeten. Spontens användningsområden är bland annat som väggelement vid dagvattenhantering och dammbyggnation eftersom markspont i HD Polyeten har utmärkta vattentåliga egenskaper med lång beständighet. Nederst på sidan hittar du exempel på genomförda projekt inom dammbyggnation med vår spontvägg.

biologisk_damm_1

 

 

Sedimentdammar

Slam, lera, grus och andra material och partiklar som samlas i vattendrag och på havs- och sjöbotten kan beskrivas som bottensats och kallas sediment. Sediment som innehåller miljögifter vill man isolera så att de inte sprider sig till exempelvis dricksvatten och badvatten eller ut i vår känsliga natur. Med Miljöspont® bygger vi vattentåliga robusta sedimentdammar med mycket lång beständighet som kapslar in dessa farliga miljögifter.

Läs mer om vilka dammar AQVIS Miljöspont kan erbjuda:

mobil_processdamm

Exempel på genomförda projekt:

Golfdamm i Bara utanför Malmö
Stångån i Linköping
Dagvattendamm vid Tekniska Verkens värmeverk i Linköping
Damm för sedimentering av gatuvatten, Varberg
Motala Golfbana
FlexiClean dagvattenfilter vid Volvo Eskilstuna
AQVIS Miljöspont skyddar smedjan i Sätila
Höjd vattennivå i Buttekvern naturreservat
Tätkärna vid Örsjödammen
AQVIS Miljöspont skyddar smedjan i Sätila
Långa Dammen Malmö, Ahlsell
Tätad lakvattendamm, Tekniska Verken
Trafikverkets sedimentdamm vid Tappström Lysholtsdammen, Danmark
Sedimentdammar för Trafikverket

Överfall i Kvarsebodammen, PalaPala Markspont och processdamm, Sakab Skiljevägg i damm för att stoppa föroreningar, för Sanviken i samarbete med Coor Service Management.