Skip to main content

Kinda Kanal följer till stor del Stångåns naturliga lopp söderut från Linköping och binder samman sjöarna Åsunden, Ämmern, Järnlunden, Lilla- och Stora Rängen, Erlången och Roxen. Kinda Kanal har 15 slussar och når fram till Göta Kanal vid Bergs Slussar. Linköpings kommun erosionsskyddar stränder och återställer stensättningen längs kanalen med hjälp av entreprenören Skanska. Erosionsskyddet byggs upp med AQVIS Miljöspont och montaget utförs av Yrkesdykarna.

Läs om tidigare arbeten vid Kinda Kanal.

Nyfiken på Kinda Kanal? Läs mer om vattenvägen på kindakanal.se.

Klicka på bilden en gång och sedan en gång till för att se den i stort format.