Skip to main content

AQVIS Miljöspont som bullerskydd i vitt, innan topplisten placerats. AQVIS Miljöspont erbjuder en teknologi med stor betydelse för många applikationer där traditionella bullerskydd inte kan åstadkomma de resultat som nu kan presentera till ett mycket konkurrenskraftigt pris jämfört med tidigare kända absorbenter.

Läs mer om Bullerskärmar här>>

  20140702_154421 20140702_154428 AQVIS Miljöspont Bullerskydd i vitt