Skip to main content

I Utvalnäs våtmark har Miljöspont monterats som ett 1,5 meter dämme i en bäck för att behålla en högre vattennivå i bäcken och minska risken för uttorkning. Det gjordes en liten försänkning i mitten för fortsatt porlande vid lågt vatten. Såväl Sportfiskarna (i Stockholm) som Uppsalastiftelsen blev entusiastiska över panelen och vattenhöjningen. En lyckad fiskvårdsåtgärd.