Skip to main content

Dagvatten vid Volvo Torshälla renas i filterkassetter från FlexiClean. AQVIS Miljöspont hindrar läckage av orenat dagvatten förbi kassetterna. På uppdrag av Volvo har FlexiClean AB byggt en anläggning för att rena det dagvatten som bildas från ytavrinning på Volvos mark och som sedan mynnar ut i Eskilstunaån.

Syftet är att rena det vatten som kommer från hårdgjorda ytor samt diffusa utsläpp som mynnar ut i ån. Dagvattnet renas vid tre punkter i utloppet av den kanal som förbinder Volvos mark med Eskilstunaån. Vid inloppet sitter åtta plus sex stycken filterkassetter av typen FlexiClean FC 410 och vid mynningen mot Eskilstunaån sitter åtta plus åtta stycken likadana kassetter.

Filterkassetterna är sammansvetsade i varandra och sitter ihop med spont från Aqvis Miljöspont. Plastsponten är monterad i möjligaste mån mot botten. Vid utloppet dikt an botten och med grus och stenkross framför för att på så sätt förhindra läckage den vägen.