Skip to main content

Vid Eons Transformatorstation utanför Malmö har bullerskyddet byggts i böljande former, för bästa möjliga akustiska egenskaper. Bullerskyddet har försetts med vår frekvensanpassade aktiva Helmholtz-resonatorer i 3 varianter för ge bästa bullerdämpning och monterades av Palapala-entreprenad AB.

Se bild nedan.

Läs de bullermätningar som ÅF Ingemansson AB genomfört i samband med projektet.

Eon_Arrie Bullerskydd av Transformatstation