Skip to main content

AQVIS Miljöspont användes vid restaurationen utav Hulta Sluss i Göta Kanal.

Entreprenad Hulta Sluss

"Göta Kanal byggdes för närmare tvåhundra år sedan och börjar på sina ställen att tjäna ut. Vid Hulta sluss, mellan Linköping och Norrköping, var läget akut. Det största problemet var att södra sidan består av fyllnadsmassor och som underminerar kajen och riskerade att rasa om ingenting gjordes.

Därför var kanalbolaget tvunget att vidta åtgärder och lösningen blev en spontning med miljöspont av HD polyeten-plast som tillsammans med Westcoast Offshores borrpålar stabiliserar halvön tillsammans med den gamla stenkistan som nu fyllts upp med skumbetong. Arbetet utförs i samarbete mellan Aqvis Miljö, Westcoast Offshore, Aercrete och Alltransport i Norrköping, som har huvudentreprenaden." Läs mer här  

Visning av Hulta Sluss i bilder

CIMG1062.JPGCIMG0558.JPGCIMG0559.JPGCIMG0560.JPGCIMG0561.JPGCIMG0562.JPGCIMG0563.JPGCIMG0564.JPGCIMG0565.JPGCIMG0566.JPGCIMG0567.JPGCIMG0568.JPGCIMG0569.AVICIMG0570.JPGCIMG0572.JPGCIMG0573.JPGCIMG0574.JPGCIMG0576.JPGCIMG0577.JPGCIMG0578.JPGCIMG0579.JPGCIMG0569.jpgCIMG0571.jpgCIMG0584.JPGInjektering Aercrete.JPGCIMG0736.JPGCIMG0737.JPGCIMG0735.JPG