Skip to main content

Kajen i Norsholm har renoverats med hjälp av kvarsittande AQVIS Miljöspont, genom injektion av betong. Westcoast Offshore monterade sponten, Alltransport var huvudentreprenör och Göta Kanal beställare.