Skip to main content

Den gamla kajkanten i Lennartsfors reparerades och förstärktes med AQVIS Miljöspont som utgör erosionsskydd och ett skarpt gränssnitt mellan vatten och land. Se bilder från projektet nedan.