Skip to main content

Ett högt bullerskydd från AQVIS Miljö har monterats vid Kärrtorps IP vid Johanneshov i Stockholm. Beställare är Stockholms stad.