Skip to main content

Aqvis Miljöspont konstruktion skiljer sig från andra på marknaden förekommande bullerskärmar bland annat genom skärmens förankring i mark. Vi har valt en metod som gör skärmen lika stark / eftergivlig oavsett var en påkörning sker.

Bullerskydd med krocktestad konstruktion

Det finns många fördelar med att använda miljösponten som staket eller bullerplank vid vägarna. Den unika konstruktionen av bullerskärmen gör att den ger efter vid krock eller kollision. En krock blir alltså inte lika kraftfull som om man körde in i ett bullerplank i annat material. Våra bullerskydd är därmed mer krocksäkra än traditionella bullerskärmar vilket kan leda till att liv skonas.