Skip to main content
Här kan du se vad som händer när AQVIS Miljöspont/NoiseTrap bullerskydd utsätts för ett krocktest. En vikt på 400 kg svingas mot bullerskyddet, enligt föreskrift för CE-märkning. Se filmen från krocktestet.