Skip to main content

Tätkärna som kvarsittande form vid gjutarbeten

AQVIS Miljöspont används som kvarsittande form vid gjutarbeten; som gränssnitt mellan vatten och land eller vid markgjutning. Nederst på sidan ser du exempel på genomförda projekt där plastsponten används som kvarsittande form. Du kan klicka på varje orange länk för mer information om projektet.

CIMG1379

Markgjutning med tålig & beständig plastspont

AQVIS Miljöspont kan användas som kvarsittande form vid markgjutning. Ett exempel är laxtrappan i Strömparken i Norrköping. Här innebar plastsponten en tydlig miljövinst, eftersom betydligt mindre massor behövde transporteras i centrala staden jämfört med om man hade använt stålspont. AQVIS Miljöspont har även använts som ytterfom till industrigolv.

Gränssnitt mellan vatten och land

Miljöspont kan också användas vid kajreparation, som gränssnitt mellan vatten och land. Sådana spontväggar har utnyttjats vid Göta kanals mynning i Slätbaken och vid många andra kajer. Efter arbetet fungerar sponten som erosions- och korrosionsskydd.

Mer information om genomförda projekt med markspont som kvarsittande form:

Laxtrappan i Strömparken, Norrköping
Kinda kanal
Motala hamn i Göta kanal
Pirhuvud Borghamn
Kajrenovering i Norsholm
Göta kanal Borenshult
Borghamn, etapp 1
Reparation av hamnpontoner, Stockholm
Göta kanal, Hulta sluss
Kajreparation Lennartsfors

 

CIMG1650