Skip to main content
Rofylld rekreationsyta mitt i Norrköping vid Motala ström med sittplatser och lekplats vid den 300 meter långa bäckfåran. Laxtrappan invigdes i maj 2013 och AQVIS Miljöspont bidrog på flera smarta sätt till denna förvandling för byggnationen. Dels monterades Miljösponten som kvarsittande yttre form vilket medförde att betydligt mindre massor behövde transporteras ur centrala staden. En rejäl miljövinst särskilt med tanke på otillgängligheten till platsen genom dess smala gränd. Med traditionell stålspont och bredare schakt hade man varit tvungen att köra bort massorna, byggt form i trä och sedan återfört stora delar av massorna, vilket hade bidragit till ökade avgasutsläpp samt störningar för de närboende. Dels kunde vattnet hållas på plats under arbetet genom spont som användes som tillfälligt dämme i fångdammen för att kunna torrlägga den del där hål skulle tas i befintlig sten-dämme för att ansluta fiskrännan. Det tillfälliga dämmet av Miljöspont demonterades därefter när det var dags att släppa på vattnet. Laxtrappan Foto: Tyréns AB aqvis1 Foto: AQVIS Miljö AB Flera olika sorters fiskar och en del så stora som 80 cm har rapporteras i media tagit premiärtur i trappan upp till Hästskodammen och Industrilandskapet. Medverkande i projektet är Skanska, Tyréns AB, WSP, fiskeexperter och AQVIS Miljö AB. Tekniska kontoret är beställare. aqvis2aqvis3