Skip to main content

Byggnadsminne från 1800-talet renoveras med Miljöspont AQVIS Miljöspont gjorde skillnad när Långa dammen i Malmö Folkets Park renoverades. Under våren 2014 har en upprustning av dammen skett och sedan sommaren är  Långa Dammen igång igen med fontäner och vattenfall och med ny belysning och renoverat trädäck. Folkparken var från början en privat park, anlagd i början av 1800-talet av Frans Suell, Malmö hamns grundare, och Långa Dammen är ett av parkens bevarade byggnadsminnen. Nedan visar bilderna hur AQVIS Miljöspont användes i renoveringen av dammen. Klicka på en bild för att se den större.

DSCN8491DSCN8499DSCN8498        

Långa dammen är ett byggnadsminne från 1800-talet och en omtyckt plats i Folkets Park.  

DSCN8486DSCN8487DSCN8493      

  Dammen har förstärkts med plastspont.

  DSCN8492DSCN8489 DSCN8497        

Vattenfallen skapar atmosfär.