Skip to main content

AQVIS Miljöspont skapar ett bullerskyddar  för transformatorstationen med uppgraderade Helmholtz-resonatorer anpassade för 100 Hz vilket dämpar det besvärande ljud som transformatorn avger.