Skip to main content

AQVIS Miljö AB har tillsammans med Aercrete och Acticut utvecklat sin Miljöspont till att även vara en absorberande bullerdämpare men med akustiska egenskaper som gör att man bättre kan hantera ljud i tex bostadsområden.

I Motala fick en tennisbana inne i samhället ”spelförbud” pga för höga ljudnivåer. Aqvis Miljö, Aercrete och Acticut träffades och vidareutvecklade AQVIS Miljöspont till att även bli absorberande från att tidigare varit endast reflekterande.

I bilden nedan kan man se hur denna nya panel med de akustiskt anpassade absorbenterna minskar ljudet på tennisbanan – den del av bilden som finns under det gröna ”bullerskyddet”.

På andra sidan bullerskydddet har det blivit mycket tyst, dvs. i de hus som ligger nära tennisbanan och som tidigare varit synnerligen störda av tennisverksamhetens ”ljudalstring”. Det gemensamma projektet som kombinerar kunskap och kompetens från olika områden visar hur tvärvetenskap kan skapa nya och innovativa lösningar som kan ge stort genomslag vid tex. vägar, järnvägar och andra bullerkällor inne i bostadsområden.

När fordon kör med ganska lika hastighet kommer det att finnas vissa frekvenser som dominerar, precis som på tennisbanan.

Genom att akustiskt anpassa panelens absorptionsförmåga till dessa viktiga frekvensområden kan unika resultat erhållas.

             

Den ovan angivna förflyttningen av ljud reduceras även avsevärt med AQVIS Miljös modell att låta bullerskyddet bölja fram vilket också är estetiskt tilltalande liksom att låta växter klättra på Miljösponten som är helt okänslig för den konstanta fukt som växterna medför.

"Vi tror att denna gemensamma teknologi kan förbättra den bullerdämpning som annars är ganska begränsad avseende reduktion och ofta bara leder till att ljudet flyttats till något annat område”, säger Tekn. Doktor och adjungerade professorn Thomas Lagö.

”Ni har gett oss en helt ny boendemiljö” - Husägare i Motala

Resultaten från tennisbanan är tydliga.

De hus som tidigare har blivit störda upplever idag radikala skillnader. ”Ni har gett oss en helt ny boendemiljö” säger en av husägarna då teamet från Aqvis och Acticut var där för att genomföra mätningar efter installation. I de trädgårdar som tidigare var störda kan man knappt höra spelarnas aktivitet och när fåglarna kvittrar dominerar de mätningen.

”Vi tror att denna teknologi kan få stor betydelse för många applikationer där traditionella bullerskydd inte kan åstadkomma de resultat som vi nu gemensamt kan presentera till ett mycket konkurrenskraftigt pris jämfört med tidigare kända absorbenter”, säger Tomas Svärd, VD för Aqvis Miljö AB.