Skip to main content

AQVIS Miljöspont användes som väggelement vid anläggande av Lysholtdammen. AQVIS Miljöspont tillåter fria former och varierande vattendjup samt skarpa gränssnitt mellan vattenspegel olika vattendjup och mark.

 

På  översta bilden till höger ses en översikt av ett antal dammar där AQVIS Miljöspont medgett att dammarna följer med i svängarna samtidigt som de är en del av terrasseringen.

 

Lysholt Park Vejle Danmark-morgondagens arbetsplats. Innovationsprojekt skapat med en idé att det i framtiden kommer att vara av yttersta vikt för danska företag att attrahera och behålla kvalificerad arbetskraft. Lysholt park är baserad på "nya sätt att arbeta", vilket ställer speciella krav på den fysiska miljön, arbetstider och årstider och möjligheten att skapa meningsfull relation mellan arbete, fritid och familj.

En av de grundläggande idéerna bakom Lysholt park är att goda arbetsförhållanden gynnar hela människan bakom den anställde. Den nya arbetsplatsen kommer dessutom erbjuda ett brett utbud av möjligheter till personlig wellness och utveckling. www.lysholparken.dk