Skip to main content

AQVIS Miljöspont användes vid Tekniska Verken i Linköping, för att skapa en tätkärna som  hindrar dagvatten från att tränga in i  lakvattendammen.

Ytvatten från  kringliggande bäckar och vattensamlingar med en högre vattenspegel behövde stoppas från att tränga in i lakvattendammen. Detta gjordes genom att sätta AQVIS Miljöspont som markspont längs 260 meter,  på ett varierande djup mellan 5 och 8,5 meter. För att göra skyddet ännu effektivare lades nästan en meter jord över den spont som sticker upp ur marken på bilderna från monteringsfasen.

En rejäl jordvall bildades, med sponten som tätkärna inuti. Denna metod är tillämplig även för att  hindra infekterade material i jordlager från att spridas med dagvatten och grundvatten. Läs artikeln om arbetet och utmaningarna här>> Se filmen om monteringsarbetet:

 

De tre första bilderna nedan visar den färdiga vallen, med plastsponten inuti.

Bilderna nedan visar hur vallen läggs upp kring Miljösponten.

Ka Tekniska V

Nedan pågår spont-montaget.

Tekniska_Verken_front

KA Tekniska A verken filmCIMG1487

KA Tekniska B verken mont