Skip to main content

AQVIS Miljöspont är tillverkad av HD polyeten som används i konstruktioner där kraven på lång beständighet, formbarhet och enkel montering sammanfaller. Materialets beskaffenhet lämpar sig mycket väl i markmiljö, men också i marina och submarina miljöer där erosion, röta och söndervittring är vanligt förekommande. Byggprofilen är utrustad med en patenterad ledbar spont som binder samman profilerna. Sponten är ledbar från 0 till 18 grader. AQVIS Miljöspont kan förlängas via skarvning, vilket medför minimalt med spill då avkapade bitar används på plats. Det minimerar spill, vilket gynnar både pris och miljö. AQVIS Miljöspont tillverkas av sorterad returplast, HD polyeten, som kan återvinnas.