Skip to main content

AQVIS Miljöspont har monterats på trafikbarriären GP-link vid en byggarbetsplats i centrala Stockholm. Det är brokonstruktionerna vid Sergels torg som ska rustas upp och Skanska har kontrakterats av Stockholm stad för att utföra arbetet. Området för projektet sträcker sig från NK, förbi Sergels torg och fram till centralstationen.

Byggarbetsplatsen skyddas från omgivande trafik med skyddsbarriärer av GP-link och Miljösponten har monterats på barriären som absorberande bullerskydd.

Konstruktionen för att fästa Miljöspont vid GP-link har utvecklats i samarbete mellan AQVIS Miljö och Vägjobb i Sverige AB.

IMG_0112