Skip to main content

AQVIS Miljöspont kan monteras med flera olika metoder. Vid trångt utrymme kan sponten skjutas ner en och en, och endast de inre stålprofilerna förankras ner i marken. Detta är samma metod som användas vid byggandet av svängda/kurviga skärmar. Detta ger ett snabbt montage vilket är viktigt för att inte störa tågtrafik om arbete sker på banvall.