Skip to main content

Montera bullerskydd eller markspont? Markspontning eller att bygga bullerplank med vår plastspont av hd polyeten är väldigt lätt. AQVIS Miljöspont monteras enkelt genom att den skjuts ned i föregående spont. Genom att använda en spont kan leden vinklas åt motsatt håll. Tätkärnan kan alltså byggas i raka led men man kan även enkelt ändra vinkel vid montering då sponten är vridbar åt ena hållet men låst åt andra. Det gör att du kan bygga bullerskärmar eller tätkärna runt omkring ett område eller i böljande former. När du vill ändra riktning åt andra hållet vänder du på marksponten när du skjuter i den i föregående spont. Att bygga och montera bullerskärmar eller bullerstaket är alltså ingen invecklad process, kika gärna på vår instruktionsvideo nedan om montering av markspont.

  • Marksponten skjuts enkelt i föregående spont
  • Tätkärnan är vridbar åt ett håll och låst åt det andra
  • För att ändra riktning vid montering av exempelvis bullerskydd, vänder du enkelt på sponten innan du skjuter ner den

Montering av AQVIS Miljöspont        

Montering AQVIS Miljöspont

Grundläggning av AQVIS Miljöspont Bullerskydd

Grundläggning av bullerskydd sker enkelt med förprylning. Ingen gjutning. Inga massor att transportera. (På filmen nedan är det Bopec Väst som prylar.) När det gäller tätkärna och markspont fungerar det oftast bra att trycka ner sponten med avsett verktyg i vanlig grävmaskin.

Länkar till fler monteringsfilmer:

Bullerskydd Med glas ovan TRV Förbifart Stockholm Pala, Christian Berner. https://goo.gl/photos/Z54Lwu3k2Y4peZQk9 

Sanering av Klippans Läderfabrik rent dagvatten avskiljs från förorenad mark med AQVIS Miljöspont® https://goo.gl/photos/HRLK8cNV99sEbZoJ8 Montagefilm Klippan Läderfabrik: https://goo.gl/photos/4RmzADvs18kiQp7BA
Klippan Läderfabrik. Thomas förklarar på historiebild var montaget pågår: https://goo.gl/photos/Zs31doPeNorNL6Lf6
Klippan Läderfabrik. Funktionen förklaras i denna film: https://goo.gl/photos/oMmWEb4Km636D2AR6  
Tätkärna /Markspont Tekniska verken AQVIS Miljö Kalles Entreprenad Skogsby. https://youtu.be/jbLZ8R1rMvw
Bullerskydd Malmö stad Bopec Väst. https://youtu.be/Na0KHIx7dEQ
Erosionsskydd, Tätkärna, Överfall, Nivåreglering, Mölndalsån Lj Mark. https://youtu.be/aLPXsH48sbU
Tätkärna / Markspont täta invallning med liten grävmaskin. https://youtu.be/p5VhePlgqJc
Våtmark återställs muddras och höjer vattenivån ca 1 m över närliggande sjö. För fauna och luftmiljö. https://youtu.be/XiI4S-xiYt8
Mobila bullerskydd, Region Östergötland, Peab, Pala Enteprenad. https://goo.gl/photos/jRYJB3fi94FCAoRP9
Bullerskydd E4 Sundsvall TRV. https://goo.gl/photos/X3bj1Ks2w9YaSusH6