Skip to main content

Hamnkajen i Motala renoverades 2013 med AQVIS Miljöspont. Westcoast Offshore monterade sponten, Alltransport var huvudentreprenör och Göta Kanal beställare. Plastsponten monterades inför injektering av kajen. Här syns motormuseet i Motala hamn. Klicka på bilderna nedan från monteringsarbetet för att se dem större. Gå gärna in på youtube om du vill se mer av hur montaget gick till.

CIMG1561

Strömpiren renoverades med hjälp av AQVIS Miljöspont 2012. Plastsponten sågades av i ytan för att stenarna ovan ytan skulle exponeras.