Skip to main content

Miljöspont används som skydd mot byggbuller och byggdamm även vid den kommande etappen av universitetssjukhusets utbyggnad i Linköping. Miljösponten monteras av PalaPala Entreprenad på betongbarriärer av GPLink.

Läs om hur AQVIS Miljöspont använts under en tidigare etapp av utbyggnaden. Läs mer om hur AQVIS Miljöspont används tillsammans med GPLink. Läs mer om hur AQVIS Miljöspont kan användas som bullerskydd.

Montage: GPLink redo att monteras med Miljöspont.

20160914_130828

Det färdiga bullerplanket är 4 meter högt och 300 meter långt.

uslinkoping_1