Skip to main content

Vid Tekniska Verkens värmeverk i Linköping lossas brännbart material och dagvattnet innehåller därför partiklar som måste sjunka till botten i en dagvattendamm innan vattnet kan släppas ut i Stångån. Dagvattendammen har nu byggts om.

Med raka kanter av plastspont från AQVIS Miljö och med en gjuten platta i botten, får dammen större volym och blir lättare att rengöra. Förutom att fungera som sedimentdamm kommer dammen att kunna ta emot släckvatten om det skulle ske en eldsvåda vid värmeverket.

PalaPala Entreprenad har byggt dammen och monterat väggarna av Miljöspont.

Läs mer om hur AQVIS Miljöspont kan användas i dammar.