Skip to main content

Klicka här för att läsa om genomförda projekt med markspont som översvämningsskydd.

Översvämningsskydd med spontvägg

AQVIS Miljöspont® kan användas som översvämningsskydd. Plastspont kan ge utmärkt översvämningsskydd i form av en tätkärna och markspont i marken, så länge högt ensidigt tryck inte ställer krav på kraftfullare material. Till skillnad från stålspont som avger rost, avgerAQVIS Miljöspont® inga föroreningar till omgivande mark från korrosionsprocesser. Marksponten i HD Polyeten är vattentålig och nederst på sidan finns exempel på projekt där plastsponten skyddar mot inträngande vatten. Klicka på länkarna för att läsa om projekten där vår miljövänliga markspont effektivt fungerat som översvämningsskydd.

Översvämningsprojekt i Karlstad

Naturens temperaturer och nederbörd har ökat med åren vilket har gjort att bland annat Karlstad har haft stora problem med översvämningar. Vattennivån i både Vänern och Klarälven har stigit och det gör att riskerna för översvämningar blir större. Karlstad kommun har därför påbörjat olika översvämningsprojekt, bland annat vid Centralsjukhuset, Älvgatan. Leverantör till översvämningsskydden som ska monteras är AQVIS Miljöspont, något som vi är oerhört glada för. De produkter AQVIS Miljöspont levererar är miljövänliga och även väldigt tåliga mot hårt tryck och miljö. Projektet beräknas att vara klart hösten 2019.

Läs mer om projektet i Karlstad: Klicka här

Se film på projekt: Klicka här

Bildspel på YouTube: Våtmarken Fiskartopet, Uppsala

Fler genomförda projekt:

Stångån i Linköping
Olje och översvämningsskydd Pampus Norrköping
Erosionsskydd vid Motala golfbana
Höjd vattennivå i Buttekvern naturreservat
Tätkärna vid Örsjödammen
Tätkärna vid sanering av Gusumsåns botten
Tekniska Verkens lakvattendamm skyddas
Skyddad smedja i Sätila
Erosionsskydd längs Mölndalsån
Erosionsskydd vid Kinda Kanal
Strandskoning i Nacka
Sedimentdammar för Trafikverket