Skip to main content

Klicka på orangefärgade länkar för att läsa mer:

Göta Kanalbolag, tre kajreparationsprojekt i samarbete med Alltransport, Aercrete och Westcoast Offshore

Lennartsfors Kajreparation, Westcoast Offshore

Båthus gränssnitt mot vattnet, byggt av Mälaröarnas Båtvarv AB

Universitetssjukhuset Linköping, aktivt frekvensskydd mot byggbuller, samarbete Åhlin & Ekeroth, montage PalaPala

Markspont och processdamm, Sakab

Fem meter högt aktivt frekventsbullerskydd, anpassat för 100Hz, Eon transformatorstation, montage entr. Jensbygg AB

Strandkant förstärkning Sigtuna

Lidköpings Kommun, Miljöbullerskydd, samarbete ViaCon, montage Anläggningsgruppen i Skaraborg

Sedimentdammar för Trafikverket Nockeby & Tappström samarbete & montage Stockholms entreprenad, Aercrete

Bullerskydd för Trafikverket, väg 288, Uppsala, samarbete och montage Svevia

Skiljevägg i damm för att stoppa föroreningar, för Sanviken i samarbete med Coor Service Management

Gundeaaens Camping, Danmark, samarbete och montage JunckeHaven.

Waxholms Kommun, bullerskydd med glas ovan vår Miljöspont, samarbete ViaCon och montage PalaPala

 

Vi ingår i nätverket Rent Dagvatten med koppling till Chalmer Industriteknik.

Se fler exempel där Miljöspont gör skillnad >>