Skip to main content

Klicka på orangefärgade länkar för att läsa mer:

Barriärbullerskydd och bullerskydd standard, väg 288, Trafikverket och Svevia Uppsala 
Göta Kanal, Westcoast Offshore, Mem, och Borenshult
Första etappen Borghamns hamn, Sveaskog och Westcoast Offshore.
Reparation av hamnpontoner i Stockholms Hamn, Stockholm Sjöentreprenad och Kaj och betong. Erosionsskydd och överfall i Mölndalsån, Landvetter och LJ Mark o Anläggning Flytt av bullerskydd, NCC och PalaPala (Efter ändringar på ritningen visade det sig vara sen tor fördel att vårt grundläggningssytem gör det enkelt att montera och demontera vårt system gång efter gång.)
Miljöspont till ytterform vid bygget av Laxtrappa Strömparken Norrköping, Skanska.
Likvatten hindras att lämna Kållereds nya kyrkogård, ECB Entreprenad
Specialbullerskydd med Helmholtzresonatorer till transformatorstation Eon Arrie, Malmö
Bullerskyddad skola, Nyköpings Kommun, Byggmästarna AB och PalaPala

Bullerskydd av skrottumlare. Skrotfrag Tätkärna/markspont  till dammväggar i våtmarker. Fiskartorpet, Uppsala.

Överfall i Kvarsebodammen av miljöspont, PalaPala Ytterfom till industrigolv.

Beställare Skanska, samarbete Alltransport  Västervik  

Vi  ingår i nätverket Rent Dagvatten med koppling till Chalmer Industriteknik.

Se fler exempel där Miljöspont gör skillnad >>