Skip to main content

Klicka på länkarna för att läsa mer:

Projekt Fiskartorpet
Laxtrappan i Strömparken en idyll mitt i centrala Norrköping Bättre ljudmiljö vid rälsen
Tätad lakvattendamm, Tekniska Verken
Motala hamn i Göta kanal, samarbete med Westcoast Offshore och Alltransport

Skrotfrag bullerdämpning skrottumlare ABBAS Protect Områdesskydd Dyk & Miljö Sverige AB Stockholm Golf o Turf AB Dammväggar
Sveaskog Borghamn samarbete Westcoast Offshore och Skogsby Entreprenad

Sveriges Sportfiskeförbund Överfall/dämma bäck fiskeränna
Göta kanal Norsholm, samarbete Westcoast Offshore och Alltransport

FlexiClean dagvattenfilter vid Volvo Eskilstuna

Vi ingår i nätverket Rent Dagvatten med koppling till Chalmer Industriteknik.

Se fler exempel där Miljöspont gör skillnad >>