Skip to main content

AQVIS Miljöspont var lösningen på stigningen och varierande höjder som förekom vid den här rondellen i Vänersborg. Med de unika egenskaper som AQVIS Miljöspont besitter; att enkelt svänga fritt och att med stående spont som stoppas ned i underlaget, behövs inga socklar eller offermaterial i markanslutningen. AQVIS Miljöspont är helt okänslig för fukt vilket samtidigt gör den lämplig för klätterväxter.

Se bilder från bygget nedan.